tvXoilac more
NGOẠI HẠNG ANH Bundesliga Serie A La liga Ligue 1 V LEAGUE J LEAGUE A LEAGUE K LEAGUE BRAZIL SERIE A GIẢI BỒ ĐÀO NHA UEFA Champions League UEFA Europa League AFC champions league
Vị trí hiện tại : Xoilac2 tv > IDN Liga 2
IDN Liga 2
Bảng xếp hạng Thứ hạng 1 Phân số 17
Semen Padang /static/images/s112/point-arrow.png

IDN Liga 2 Lịch thi đấu

12.01 15:00
Persipa Pati logoPersipa Pati

-

Gresik United logoGresik United

-

12.01 15:00
Perserang Serang logoPerserang Serang

-

Persikab Bandung logoPersikab Bandung

-

12.01 15:30
PSMS Medan logoPSMS Medan

-

Semen Padang logoSemen Padang

-

12.02 15:00
Persekat Kabupaten Tegal logoPersekat Kabupaten Tegal

-

Persijap Jepara logoPersijap Jepara

-

12.02 15:30
PSDS Deli Serdang logoPSDS Deli Serdang

-

Sada Sumut logoSada Sumut

-

12.03 13:00
PSBS Biak Numfor  logoPSBS Biak Numfor

-

Sulut United logoSulut United

-

12.04 13:00
Persipura Jayapura logoPersipura Jayapura

-

Persewar Waropen logoPersewar Waropen

-

12.05 15:00
Kalteng Putra FC  logoKalteng Putra FC

-

Persipal Palu logoPersipal Palu

-

12.08 19:00
Deltras Sidoarjo logoDeltras Sidoarjo

-

Persipa Pati logoPersipa Pati

-

12.09 15:00
Perserang Serang logoPerserang Serang

-

FC Bekasi City logoFC Bekasi City

-

Hiển thị thêm trận đấu >
thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Semen Padang logoSemen Padang
8
5/2/1
15/7
17
2
PSBS Biak Numfor  logoPSBS Biak Numfor
10
6/2/2
19/8
20
3
Persela Lamongan logoPersela Lamongan
9
7/1/1
12/3
22
4
FC Bekasi City logoFC Bekasi City
10
7/2/1
18/9
23
5
Deltras Sidoarjo logoDeltras Sidoarjo
10
3/4/3
12/12
13
6
Persewar Waropen logoPersewar Waropen
11
6/2/3
16/15
20
7
Persiraja Banda Aceh logoPersiraja Banda Aceh
8
4/4/0
8/3
16
8
PSIM Yogyakarta logoPSIM Yogyakarta
10
6/2/2
12/9
20
9
PSMS Medan logoPSMS Medan
7
2/5/0
12/9
11
10
Gresik United logoGresik United
7
4/0/3
10/6
12
12.01 15:00
Persipa Pati logoPersipa Pati

-

Gresik United logoGresik United

-

12.01 15:00
Perserang Serang logoPerserang Serang

-

Persikab Bandung logoPersikab Bandung

-

12.01 15:30
PSMS Medan logoPSMS Medan

-

Semen Padang logoSemen Padang

-

12.02 15:00
Persekat Kabupaten Tegal logoPersekat Kabupaten Tegal

-

Persijap Jepara logoPersijap Jepara

-

12.02 15:30
PSDS Deli Serdang logoPSDS Deli Serdang

-

Sada Sumut logoSada Sumut

-

12.03 13:00
PSBS Biak Numfor  logoPSBS Biak Numfor

-

Sulut United logoSulut United

-

12.04 13:00
Persipura Jayapura logoPersipura Jayapura

-

Persewar Waropen logoPersewar Waropen

-

12.05 15:00
Kalteng Putra FC  logoKalteng Putra FC

-

Persipal Palu logoPersipal Palu

-

12.08 19:00
Deltras Sidoarjo logoDeltras Sidoarjo

-

Persipa Pati logoPersipa Pati

-

12.09 15:00
Perserang Serang logoPerserang Serang

-

FC Bekasi City logoFC Bekasi City

-

12.09 15:30
PSMS Medan logoPSMS Medan

-

PSPS Pekanbaru logoPSPS Pekanbaru

-

12.10 13:00
PSBS Biak Numfor  logoPSBS Biak Numfor

-

Persipura Jayapura logoPersipura Jayapura

-

12.10 14:00
Sulut United logoSulut United

-

Kalteng Putra FC  logoKalteng Putra FC

-

12.10 14:00
Persiba Balikpapan logoPersiba Balikpapan

-

Persipal Palu logoPersipal Palu

-

12.10 15:00
Malut United logoMalut United

-

Persikab Bandung logoPersikab Bandung

-

12.10 15:00
Persijap Jepara logoPersijap Jepara

-

Gresik United logoGresik United

-

12.10 15:30
Sada Sumut logoSada Sumut

-

Semen Padang logoSemen Padang

-

12.11 15:00
PSIM Yogyakarta logoPSIM Yogyakarta

-

Nusantara United logoNusantara United

-

12.11 15:00
PSCS Cilacap logoPSCS Cilacap

-

Persekat Kabupaten Tegal logoPersekat Kabupaten Tegal

-

12.11 20:30
Persiraja Banda Aceh logoPersiraja Banda Aceh

-

PSDS Deli Serdang logoPSDS Deli Serdang

-

11.30 19:00
PSPS Pekanbaru logoPSPS Pekanbaru

0

Sriwijaya FC logoSriwijaya FC

1

11.30 15:00
FC Bekasi City logoFC Bekasi City

2

PSKC Cimahi logoPSKC Cimahi

0

11.30 15:00
Persela Lamongan logoPersela Lamongan

1

Deltras Sidoarjo logoDeltras Sidoarjo

0

11.30 15:00
Kalteng Putra FC logoKalteng Putra FC

2

Persiba Balikpapan logoPersiba Balikpapan

1

11.29 14:00
Persipal Palu logoPersipal Palu

2

Persewar Waropen logoPersewar Waropen

1

11.28 13:00
Persipura Jayapura logoPersipura Jayapura

2

Sulut United logoSulut United

1

11.27 15:30
PSDS Deli Serdang logoPSDS Deli Serdang

0

PSMS Medan logoPSMS Medan

1

11.27 15:00
Nusantara United logoNusantara United

5

Perserang Serang logoPerserang Serang

3

11.27 15:00
Persekat Tegal logoPersekat Tegal

1

Persipa Pati logoPersipa Pati

1

11.26 15:15
Semen Padang logoSemen Padang

3

Sriwijaya FC logoSriwijaya FC

0

11.26 15:00
Persikab Bandung logoPersikab Bandung

3

PSKC Cimahi logoPSKC Cimahi

1

11.25 15:30
Sada Sumut logoSada Sumut

2

Persiraja Aceh logoPersiraja Aceh

2

11.25 15:00
PSIM Yogyakarta logoPSIM Yogyakarta

1

Malut United logoMalut United

1

11.25 15:00
PSCS Cilacap logoPSCS Cilacap

3

Persijap Jepara logoPersijap Jepara

1

11.23 14:00
Persipal Palu logoPersipal Palu

2

Persipura Jayapura logoPersipura Jayapura

0

11.23 14:00
Persiba Balikpapan logoPersiba Balikpapan

2

PSBS Biak Numfor  logoPSBS Biak Numfor

6

11.23 13:00
Persewar Waropen logoPersewar Waropen

2

Sulut United logoSulut United

1

11.19 19:00
Persela Lamongan logoPersela Lamongan

3

Persekat Kabupaten Tegal logoPersekat Kabupaten Tegal

1

11.19 16:00
Sriwijaya FC logoSriwijaya FC

3

PSDS Deli Serdang logoPSDS Deli Serdang

0

11.19 15:00
PSIM Yogyakarta logoPSIM Yogyakarta

1

Perserang Serang logoPerserang Serang

0

thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Semen Padang logoSemen Padang
8
5/2/1
15/7
17
2
PSBS Biak Numfor  logoPSBS Biak Numfor
10
6/2/2
19/8
20
3
Persela Lamongan logoPersela Lamongan
9
7/1/1
12/3
22
4
FC Bekasi City logoFC Bekasi City
10
7/2/1
18/9
23
5
Deltras Sidoarjo logoDeltras Sidoarjo
10
3/4/3
12/12
13
6
Persewar Waropen logoPersewar Waropen
11
6/2/3
16/15
20
7
Persiraja Banda Aceh logoPersiraja Banda Aceh
8
4/4/0
8/3
16
8
PSIM Yogyakarta logoPSIM Yogyakarta
10
6/2/2
12/9
20
9
PSMS Medan logoPSMS Medan
7
2/5/0
12/9
11
10
Gresik United logoGresik United
7
4/0/3
10/6
12
11
Persipal Palu logoPersipal Palu
9
4/2/3
14/12
14
12
Malut United logoMalut United
8
3/4/1
12/8
13
13
Nusantara United logoNusantara United
10
4/1/5
18/15
13
14
PSPS Pekanbaru logoPSPS Pekanbaru
9
2/4/3
9/13
10
15
Persijap Jepara logoPersijap Jepara
9
2/4/3
6/9
10
16
Sulut United logoSulut United
10
4/1/5
11/13
13
17
Persikab Bandung logoPersikab Bandung
9
3/3/3
9/10
12
18
PSCS Cilacap logoPSCS Cilacap
10
2/4/4
9/13
10
19
Persipura Jayapura logoPersipura Jayapura
10
2/5/3
12/14
11
20
Sriwijaya FC logoSriwijaya FC
8
2/4/2
11/12
7
21
Kalteng Putra FC  logoKalteng Putra FC
9
2/3/4
10/10
9
22
Sada Sumut logoSada Sumut
8
1/2/5
7/12
5
23
Persekat Kabupaten Tegal logoPersekat Kabupaten Tegal
2
0/2/0
3/3
2
24
Persipa Pati logoPersipa Pati
9
1/5/3
12/13
8
25
Perserang Serang logoPerserang Serang
8
2/0/6
7/12
6
26
PSKC Cimahi logoPSKC Cimahi
11
1/2/8
7/20
5
27
Persiba Balikpapan logoPersiba Balikpapan
9
2/1/6
8/18
7
28
PSDS Serdang logoPSDS Serdang
2
0/0/2
1/5
0
29
PSDS Deli Serdang logoPSDS Deli Serdang
8
1/1/6
10/16
4
30
Persekat Tegal logoPersekat Tegal
8
1/4/3
6/11
7
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy